Čvrsti krov


Inačice kontejnera Čvrsti-krov 20`

Inačice kontejnera Čvrsti-krov 20`
  Milimeter/mm Ft
Unutrašnjost Dužina 5886 19' 3 3/4"
Širina 2342 7' 8 1/8"
Visina 2375 7' 9 1/2"
Otvor vrata Širina 2336 7' 8"
Visina 2280 7' 5 3/4"
Otvor krova Širina 2208 7' 2 7/8"
Dužina 5590 18' 4"
  Kg Lbs/Funt
Težina Max. sve 30480 67200
Tara Max. 2290 5710
Kapacitet 27890 61490
  Kubni metar m3  
Kapacitet   32,8 1160

Inačice kontejnera Čvrsti-krov 40`

Inačice kontejnera Čvrsti-krov 40`
  Milimeter/mm Ft
Unutrašnjost Dužina 12020 39' 5 1/4"
Širina 2342 7' 10"
Visina 2388 7' 10"
Otvor vrata Širina 2336 7' 8"
Visina 2292 7' 6 1/4"
Otvor krova Širina 2208 7' 2 7/8"
Dužina 11724 35' 5"
  Kg Lbs/Funt
Težina Max. sve 30480 67200
Tara Max. 4700 10360
Kapacitet 25780 56840
  Kubni metar m3  
Kapacitet   67,2 2374

Inačice kontejnera Čvrsti-krov 40` povećan

Inačice kontejnera Čvrsti-krov 40` povećan
  Milimeter/mm Ft
Unutrašnjost Dužina 12020 19' 3 3/4"
Širina 2342 7' 8 1/8"
Visina 2693 8' 10"
Otvor vrata Širina 2336 7' 8"
Visina 2597 8' 6 1/4"
Otvor krova Širina 2208 7' 2 7/8"
Dužina 11724 38' 5 1/2"
  Kg Lbs/Funt
Težina Max. sve 30480 67200
Tara Max. 4900 10803
Kapacitet 25580 56394
  Kubni metar m3  
Kapacitet   75,8 2677

Desetljeće u pokretu

Europacific skupina tvrtki
Utemeljena 2003
"Desetljeće u pokretu"

Kontakt