CARINJENJE


Europacific nudi sveobuhvatna rješenja u području izrade carinske dokumentacije. Pripremamo dokumentaciju za potrebe uvoznog i izvoznog carinjenja ili tranzita robe. Naši poslovni partneri se stalno obavještavaju o novim dostignućima u području carinskog i poreznog zakonodavstva.

Nudimo profesionalnu pomoć kod:

 • carinskog posredovanja u provedbi carinskih postupaka (uvoz, izvoz, tranzit)
 • carinskog savjetovanja
 • carinske inspekcije
 • veterinarske, sanitarne i tržišne inspekcije
 • izravno i neizravno zastupanje u carinskim postupcima (postupak 40, postupak 42)

Uvozno carinjenje – carinski postupak 40

Uvozno carinjenje robe u postupku 40 znači puštanje robe u slobodan promet za kućnu uporabu po naplati carinskih pristojbi, PDV-a i ostalih naknada (pristojbi antidampinga, poljoprivrednih pristojbi, trošarina, poreza na motorna vozila).

Ako je pošiljka ocarinjena na teritoriju zemlje u kojoj je namijenjena, sva davanja plaćaju se po puštanju u slobodni promet kako bi se omogućilo uvozniku slobodno raspolaganje robom.

Kad je pošiljka povlaštenog podrijetla, može biti ocarinjena po sniženoj stopi - slobodnoj stopi. To znači da nije potrebno platiti carinske pristojbe za uvoz, već samo PDV. Povlašteno podrijetlo može se dokazati na različite načine:

 • obrascem EUR. 1
 • izjavom izvoznika na fakturi ili
 • izjavom ovlaštenog izvoznika na fakturi

Prednosti carinskog postupka 40

 • nakon postupka carinjenja uvoznik može slobodno raspolagati robom
 • mogućnost carinjenje na temelju pojednostavnjenja
 • mogućnosti korištenja jamstava za uvoz naše tvrtke

Nedostaci carinskog postupka 40

 • osiguranje raspoloživih likvidnih sredstava za financiranje carine i PDV-a

Obveze sudionika

Uvoznik

 • važeći EORI broj i porezni identifikacijski broj
 • odobrenje za carinjenje za špeditera
 • prevladavanje plaćanja uvoznih pristojbi kroz vlastito jamstvo ili jamstva špeditera

Prijevoznik

 • pravilno popunjen CMR koji pokazuje gdje pošiljka ide i tko je krajnji korisnik.

Špediter

 • provjera dokumentacije
 • provjera valjanosti poreznog i EORI broja
 • priprema dokumentacije za uvoz
 • založena sredstva (jamstvo)

Uvozno carinjenje – carinski postupak 42

Za robu koja se uvozi i stavlja u slobodan promet u državi članici, PDV se plaća u tom istoj državi. Ako je sigurno da je uvezena roba namijenjena za drugu državu članicu, PDV se plaća u državi članici koja je konačno odredište. Oslobođenje od PDV-a za uvoz temeljem činjenice da uvoz slijedi opskrba oslobođena od PDV-a u Europskoj uniji ili prijenos dobara u drugu državu članicu.

Ovaj postupak je poznat kao "carinski postupak 42." U takvim slučajevima uvoznik mora unijeti kod koji počinje s 42 u polje 37 Jedinstvene carinske deklaracije. Uvoz time podrazumijeva "istovremeni unos za kućnu upotrebu i slobodan protok robe oslobođene PDV-a u okviru porezne opskrbe u druge države članice".

Postupak 42 je dozvoljen ako deklaracija sadrži sljedeće

 • Slovenski PDV identifikacijski broj primatelja u polju 8 JCD-a (treba ga navesti pod kodom Y040) ili njegovog poreznog zastupnika (treba ga navesti pod kodom Y042)
 • PDV identifikacijski broj primatelja robe iz drugih država članica (treba ga navesti pod kodom Y041)
 • dokaz da će roba napustiti teritorij Republike Slovenije i biti prevezena u drugu državu članicu (prijevozni dokument ili deklaraciju o otpremi robe u drugu državu članicu)

Postupak je relativno jednostavan za investitora koji predstavi JCD standardnog uvoza carinskim tijelima države članice i navede kod carinskog postupka 42 u polje 37. Pri uvozu mora biti sigurno da je roba namijenjena za prijevoz iz države članice uvoza u drugu državu članicu. To bi trebalo biti evidentirano u dokumentima koji prate pošiljku (uvozna faktura i prijevozni dokument).

Prednosti carinskog postupka 42

 • oslobođenje od PDV-a, pri ulasku u EU potrebno je podmiriti samo moguće carinske pristojbe
 • utjecaj na novčani tijek uvoznika, po uvozu uvoznik treba likvidna sredstva samo za podmirenje carinske pristojbe, ali ne i za plaćanje PDV;
 • mogućnost obavljanja carinskog postupka temeljem pojednostavnjenja

Obveze sudionika

Uvoznik

 • važeći EORI broj i PDV ID,
 • ovlaštenje špeditera za carinsko i porezno zastupanje
 • podnošenje dodatne dokumentacije na zahtjev špeditera
 • po uvozu mora zatražiti carinski postupak 42
 • iz uvozne fakture mora biti jasno gdje je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik
 • iz CMR dokumenta mora biti jasno gdje je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik – popunjena polja 2 i 3
 • samo-oporezivanje u vlastitoj zemlji.

Prijevoznik

 • ispravno popunjeni CMR koji pokazuje gdje je pošiljka isporučena i tko je krajnji korisnik
 • pošiljka se ne smije pretovariti ili istovariti tijekom putovanja, mora se dostaviti u drugu državu članicu
 • vratiti CMR špediteru s potvrdom o preuzimanju krajnjeg korisnika

Špediter

 • provjerava da li prateći dokumenti pokazuju da pošiljka mora biti poslana u drugu državu članicu
 • provjerava valjanost poreznog i EORI broja
 • priprema uvoznu dokumentaciju; zahtijeva postupak 42 i oslobođenje od PDV-a
 • jednom mjesečno podnosi rekapitulacijsko izvješće Poreznoj upravi

Izvozno carinjenje

Izvozno carinjenje robe označava pošiljku robe s teritorija Europske zajednice u treće zemlje. Omogućuje robi iz zajednice izlaz iz Europske zajednice. Izvoz pokriva primjenu postupaka uključujući i mjere trgovinske politike i, po potrebi, izvozne carine.

Carinjenje se vrši za bilo kojeg izvoznika iz cijele EU i nije ograničen mjesnom nadležnošću.

Ako je pošiljka povlaštenog podrijetla, po izvozu se izdaje obrazac EUR.1 koji omogućuje primatelju carinjenje po sniženoj stopi.

Prednosti izvoznog carinskog postupka

 • postupak se provodi na izlazu iz EU.

Obveze sudionika

Izvoznik

 • važeći EORI broj i porezni identifikacijski broj,
 • ovlaštenje špediteru za carinsko zastupanje,
 • po potrebi, ovlaštenje za naplatu EUR.1

Prijevoznik

 • ispravno popunjen CMR iz kojeg je jasno tko je pošiljatelj i gdje pošiljka ide.

Špediter

 • provjera dokumentacije,
 • provjera valjanosti poreznog i EORI broja,
 • priprema dokumentacije za uvoz,
 • najava u carinskom sustavu (ECS) na izlazu.

Tranzit

Tranzit je carinski postupak koji omogućuje da se roba prevozi između carinskog područja dvije ili više zemalja uključenih u tranzit, bez plaćanja uvoznih carina za robu. Omogućuje opskrbu robe pod carinskim nadzorom do odredišne carinske ispostave gdje se predaje na sljedeću carinsku uporabu (puštanje u slobodni promet, pasivna dorada, aktivna dorada, carinsko skladištenje). Tranzitni dokument se izrađuje po ulasku u Europsku zajednicu.

Za tranzitni postupak potrebni su carinska faktura, CMR dokument i drugi prateći dokumenti (veterinarski certifikat, fitosanitarni certifikat, instrument osiguranja).

Obveze sudionika

Prijevoznik

 • ispravno popunjen CMR iz kojeg je jasno tko je pošiljatelj i gdje pošiljka ide,
 • carinska faktura za robu,
 • drugi prateći dokumenti (veterinarski certifikat, fitosanitarni certifikat, instrument osiguranja).

Špediter

 • provjera dokumentacije,
 • priprema tranzitnog dokumenta,
 • prijave za preglede (veterinarski, fitosanitarni, medicinski).

2013. Europacific je postao dioničar ZOLL POOL HAFEN HAMBURG AG, što omogućuje korištenje tranzitnog jamstva u iznosu od 33.3 milijuna €.

http://www.zoll-pool.de/index.php/home.html

Kontakt:

Ga. Ana Dezjot
// CARINJENJE

Telefon: +386 (0)5 6626 386
FAX: +386 (0)5 6626 384
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. URL: www.europacific.com
Skype: epac.dezjot

Desetljeće u pokretu

Europacific skupina tvrtki
Utemeljena 2003
"Desetljeće u pokretu"

Kontakt