LOGISTIKA


Logistika je osnovna dejavnost podjetja Europacific.Načrtovanje, organizacija, izvedba in kontrola so bistven del logistike. Tega se v našem podjetju zelo dobro zavedamo in strmimo k tem da nudimo s dobrimi logističnimi sistemi, našim strankam kvalitetne storitve.

Dobra logistika nam omogoča da se vaš transport opravi v najhitrejšem možnem času, kvalitetno in z minimalnimi stroški za uporabnika naših storitev. Del logističnih sistemov je seveda tudi obzir na okolje in minimalen vpliv nanj. Podjetje Europacific in zaposleni vam bomo svetovali, izbrali in ponudili najboljše možnosti glede vaših potreb. Pri samem transportu se pojavljajo mnoge zapreke, in ovire in tukaj nastopijo naši logistični sistemi, ki vam bodo omogočili, čim prejšnjo odpravo vsakršnih ovir, da bo transport stekel gladko in brez nepotrebnih zastojev.

Logistika je ključnega pomena za premagovanje ovir in optimiziranje delovanja vsakega podjetja ter samega procesa transporta, cenovno in časovno ugodno, ter z minimalnim vplivom na okolje.

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt