NAGOVOR DIREKTORJA DRUŽBE


V letu 2014 smo nadaljevali z optimizacijo procesov, stroške minimalizirali, ter se še bolj fokusirali na osnovno dejavnost Europacific-a in tako dezinvestirali naš portfelj lastniških deležev v podjetjih katera niso usmerjena v naš 'core business.' Leto 2014 nam je predstavljalo prelomico,saj smo sedaj bolj osredotočeni na naše zaposlene,tako omogočili dodatna izobraževanja (skozi KOC ter delavnice BB Svetovanje), skozi katera smo dosegli optimizacijo poslovnih procesov,ki pa so vse smernice vpete v naše prvotne cilje, bolj fokusirani na osnovno dejavnost in pa bolj agresivni na trgu, kjer želimo kapitalizirati.

Naše delovanje je usmerjeno v naše odjemalce, partnerje, ki jim želimo ponuditi celovite logistične rešitve za njihovo poslovanje. Na potrebah odjemalca zastavljena strategija nam je omogočila, da smo se v letošnjem letu notranje reorganizirali in diverzificirali na področja, ki so za nas dolgoročno zanimiva in bodo osnova za našo sedanjo in prihodnjo rast poslovanja. Za tovrstno pot so bila potrebna velika finančna vlaganja in prevzemanje dodatnih tveganj.

Vse naše aktivnosti podpiramo s skupino mladih visoko izobraženih in usposobljenih posameznikov, ki imajo vsak na svojem področju že veliko »kilometrino«. Pogoj za delo v našem podjetju je najmanj visokošolska izobrazba. Velik del naših prihodkov usmerjamo v razvoj lastnih specialnih logističnih aplikacij, ki podpirajo naše operativno in strateško usmeritev.

Pri našem poslovanju se še kako zavedamo pomembnih kulturnih razlik med nami in našimi globalnimi poslovnimi partnerji. Ena izmed pomembnih prednosti, ki jo nudimo našim najboljšim partnerjem iz Azije je 24/7 dostopnost in odzivnost. Naš poslovni model stalno inoviramo, zato smo kljub naši majhnosti pomemben partner tudi veliko večjim naročnikom.

V zadnjem letu smo zgradili procesno zasnovo naše organizacije, ki podpira začrtano strategijo na modelu sinjega ocena. V vsa področja našega delovanja uvrščamo upravljalna orodja in inštrumenta kot so 7S, BPM, TQM, BSC, CRM, EVA ,KRAFT, TRUST, ki zagotavljajo učinkovito izvedbo in doseganje strateških ciljev. Ti so zapisani v našem strateškem dokumentu SpVr - Strateškem planu vzdržne rasti z izvedbenimi cilji.

Naša strategija in podporna organizacija zagotavlja, da zadnja leta stalno povišujemo rast naših prihodkov na vzdržen in kontroliran način.

Izbiramo samo poslovno najpametnejše kupce in dobavitelje in z njimi gradimo trdne na medsebojnem zaupanju osnovane odnose. Med našimi partnerji so predvsem podjetja, ki sledijo podobni filozofiji poslovanja in s katerimi skupaj rešujemo izzive in se učimo drug od drugega. Pri našem poslovanju z globalnimi ponudniki smo usmerjeni na azijsko področje kjer imamo izmed slovenskih podjetij najdaljšo tradicijo in bogate osebne povezave.

Ključno gonilo našega uspeha je znanje vseh naših sodelavcev in strategija, ki izhaja iz želja naših kupcev. Z našim poslanstvom soustvarjanje trendov v logističnih rešitvah si želimo še bolj približati željam naših partnerjev. Naša vizija je postati vodilni ponudnik na znanju temelječih logističnih rešitev v regiji.

Samo z zdravo pametjo, razvojem in stalnim vlaganjem bomo dosegli vse naše cilje in cilje naših partnerjev.

Rok Kobal univ. dipl. ekon., Direktor in lastnik podjetja

Desetletje na poti

Europacific group of companies
Established 2003
"A decade on the move"

Kontakt