VYHLÁSENIE RIADITEĽA


V roku 2014 sme pokračovali v optimalizácii procesov, minimalizácii nákladov a ešte viac sme sa zamerali na hlavný predmet podnikania spoločnosti Europacific, a preto sme preinvestovali portfólio našich akcií v spoločnostiach, ktoré sa nezameriavajú na naše "kľúčové podnikanie". Rok 2014 predstavuje zlomový bod, kedy sme sa začali viac zameriavať na našich zamestnancov, ktorým umožňujeme ďalšie vzdelávanie (KOC, BB Consulting), vďaka ktorému sme dosiahli optimalizáciu podnikových procesov uvedených v našich pôvodných cieľoch a viac sa sústredíme na hlavný predmet podnikania a agresívnejšie pôsobenie na trhu, na ktorom sa chceme presadiť.

Naša činnosť sa zameriava na zákazníkov a partnerov, ktorým chceme ponúknuť komplexné logistické riešenia pre ich podnikanie. Stratégia orientovaná na klienta nám umožnila vnútornú reorganizáciu a diverzifikáciu v oblastiach, ktoré sú pre nás zaujímavé v dlhodobom horizonte, a tvorí základ nášho súčasného a budúceho podnikateľského rastu. Táto cesta si vyžiadala značné finančné investície a niesla so sebou ďalšie riziká.

Všetky naše aktivity podporuje skupina mladých vzdelaných a kvalifikovaných ľudí, z ktorých každý má bohatú prax vo svojom odbore. Jednou z požiadaviek pre prácu v našej spoločnosti ja vyššie vzdelanie. Veľká časť našich príjmov smeruje do rozvoja vlastných špecializovaných logistických aplikácií, ktoré podporujú naše operačné a strategické smerovanie.

Pri svojej činnosti si plne uvedomujeme kultúrne rozdiely medzi nami a našimi globálnym obchodnými partnermi. Jednou z dôležitých výhod, ktoré ponúkame našim najlepším partnerom v Ázii je, že sme nonstop k dispozícii a schopní reagovať. Náš obchodný model neustále inovujeme, a preto sme napriek našej malej veľkosti významným partnerom podstatne väčších zákazníkov.

V minulom roku sme vytvorili procesný plán našej organizácie, ktorá podporuje navrhnutú stratégiu modelu modrý oceán. Vo všetkých oblastiach spolupráce uplatňujeme nástroje pre riadenie napr. 7S, BPM, TQM, BSC, CRM, EVA, KRAFT, TRUST, s cieľom zabezpečiť účinnú implementáciu a dosahovanie strategických cieľov. Sú uvedené strategickom dokumente našej spoločnosti – Strategický plán pre udržateľný rast a implementáciu cieľov.

Naša stratégia a organizačná podpora nám v posledných rokoch zabezpečili trvalý rast príjmov udržateľným a kontrolovateľným spôsobom.

Vyberáme si len najlepších zákazníkov a dodávateľov a budujeme s nimi pevné vzťahy založené na vzájomnej dôvere. Medzi našich partnerov patria predovšetkým spoločnosti, ktoré majú podobnú obchodnú filozofiu, čelia rovnakým výzvam a od ktorých sa môžeme učiť. V rámci našej obchodnej činnosti globálneho poskytovateľa služieb sa zameriavame na Áziu, kde máme spomedzi všetkých slovinských spoločností najdlhšiu tradíciu a najbohatšie osobné vzťahy.

Kľúčovou hnacou silou nášho úspechu je znalosť všetkých našich zamestnancov a stratégie, ktorá vychádza z požiadaviek našich zákazníkov. Prostredníctvom nášho poslania, ktorým je spoluvytváranie trendov v oblasti logistických riešení, sa snažíme ešte bližšie spoznať potreby našich partnerov. Našou víziou je stať sa popredným poskytovateľom logistických riešení založených na znalostiach tejto oblasti.

Len vďaka zdravému rozumu, vývoju a neustálym investíciám dosahujeme naše ciele a ciele našich partnerov.

Rok Kobal B. sc, riaditeľ a majiteľ spoločnosti

DESAŤ ROKOV NA CESTÁCH

Skupina spoločností Europacific
Založená v roku 2003
"Desať rokov na cestách"

Kontakt